| Donate For A Cause | | | | Become A Life Member

The Logo
ABOUT BHARATIYA VIDYA BHAVAN Home OUR FOUNDER GOVERNING BODY BHAVAN'S KENDRAS AWARDS & RECOGNITIONS YEARS OF GROWTH

GOVERNING BODY

BHARATIYA VIDYA BHAVAN

[Founded in 1938 with the blessings of Mahatma Gandhi]
Munshi Sadan, Bharatiya Vidya Bhavan Chowk,
K. M. Munshi Marg, Mumbai 400 007.
Tel. Nos. (022) 23631261 / 23630265 / 23634462 / 63/ 64
Fax No. 022 23630058
E-mail :bhavan@bhavans.info

Dr. K.M.Munshi
Founder:
KULAPATI DR. K. M. MUNSHI
Shri Surendralal Mehta
President:
SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA
Shri Banwarilal Purohit
Vice-President:
SHRI BANWARILAL PUROHIT
Honorary Members
HIS HOLINESS THE DALAI LAMA
KING CHARLES
SHRI N. R. NARAYANA MURTHY
* SWAMI AKHANDANANDA
* SWAMI GANGESHWARANANDA
* SWAMI CHINMAYANANDA
* SHRI C. RAJAGOPALACHARI
* PANDIT JAWAHARLAL NEHRU
* SARDAR VALLABHBHAI PATEL
* DR. RAJENDRA PRASAD
* DR. S. RADHAKRISHNAN
* DR. ZAKIR HUSAIN
* DR. FAKHRUDDIN ALI AHMED
* SHRI JAYAPRAKASH NARAYAN
* SHRI SRI PRAKASA
* SHRI CHIMANLAL H. SETALVAD
* SIR C.P. RAMASWAMI AIYAR
* MAHAMAHOPADHYAYA DR. P.V. KANE
* SHRI B.G. KHER
* SHRI MEGJI MATHRADAS
* SIR H.V. DIVATIA
* SHRI MOTILAL C. SETALVAD
* DR. A. LAKSHMANASWAMI MUDALIAR
* ACHARYA JINAVIJAYA MUNI
* DR. V.V. GIRI
* DR. R.C. MAJUMDAR
* SHRI S.K. PATIL
* DR. G.S. PATHAK
* SHRI G.D. BIRLA
* RT. HON. HAROLD MACMILLAN
* LORD FENNER BROCKWAY
* DR. R.R. DIWAKAR
* JUSTICE SHRI M. HIDAYATULLAH
* SHRI J.R.D. TATA
* SHRI MORARJI DESAI
* SHRI NEELAM SANJIVA REDDY
* REV. MOTHER TERESA
* DR. K. SHIVARAMA KARANTH
* SHRI S. NIJALINGAPPA
* SWAMI SATCHIDANANDA
* LORD CALLAGHAN
* SMT. M.S. SUBBULAKSHMI
* PROF. (DR.) A.N. MOORTHYRAO
* SRI CHINMOY
* SMT KISHORI AMONKAR
* SMT ELA RAMESH BHATT

(* Deceased)

 
Trustees
SHRI SURENDRALAL G. MEHTA
SHRI BANWARILAL PUROHIT
SHRI AVNISH MEHTA
SHRI HARSH VARDHAN KANORIA
SHRI DEEPAK S. PAREKH
SHRI C.R.GHAREKHAN
DR. DINESH K. DAFTARY
SHRI I. R. KHANDWALA
SHRI MUKUL A. SONAWALA
SHRI SREEHARI .G.ANEY
SHRI RAJNISH MEHTA
 
Executive Committee
President:
SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA
Vice-President:
SHRI BANWARILAL PUROHIT
Hon. Secretaries:
SHRI MUKUL A. SONAWALA
SHRI KIRTIDEV G. MUNSHI
Hon. Treasurer:
SHRI I.R. KHANDWALA
Executive Secretary & Director General:
SHRI H.N. DASTUR
Joint Executive Secretary & Registrar:
SHRI JAGDISH LAKHANI
Members:
SHRI AVNISH MEHTA
SHRI DEEPAK S. PAREKH
SHRI C.R.GHAREKHAN
SHRI SHREEHARI G. ANEY
SHRI ANSHUL M. SONAWALA
DR. ASHOK SHEKAR GANGULY
SHRI RAJNISH MEHTA
SHRI B.K. KRISHNARAJ VANAVARAYAR
SHRI RAM GANDHI
Directors:
SHRI V.V. BHASKARAN
DR. RAJENDRA SINGH (IAS-Retd.)
SHRI RAKESH SAXENA
SHRI P.V.SANKARAN KUTTY
DR. G.B. JANI
SHRI YOGESH KAMDAR
Advisor (Research & Development):
SHRI RAMESH OZA
Chief Accountant:
SHRI P.M. MADKAIKAR
Additional Registrar:
SHRI RAMESH KUMAR K.