Call Us +022 (0) 23631261 Ext.256 | Login | Shopping Cart | My Account | Contact Us


Logo

BHAVAN'S ONLINE BOOKSTORE

LOCATE A STORE
 • Andhra Pradesh
 • Delhi
 • Gujarat
 • Karnataka
 • Kerala
 • Maharashtra
 • Tamilnadu
 • Telangana
 • West Bengal

Bhavan's Books Store Locations

 • Andhra Pradesh
  Tirupati
  Bharatiya Vidya Bhavan
  P.B No.12, Bhavan's Campus,
  Alipiri,
  Tirupati - 517 507
  Phone Number: 0877 - 2288657
  Fax Number: 0877-2232157
  E-mail: kendra@bhavantirupati.org
 • Delhi
  Bharatiya Vidya Bhavan
  Mehta Sadan,
  Kasturba Gandhi Marg,
  New Delhi - 110001
  Phone Number: 23382470 / 23384982 /23388869
  E-mail: director@bvbdelhi.org
 • Gujarat
  Ahmedabad
  Bharatiya Vidya Bhavan
  Bhavans College Campus,
  Vidyagauri Nilkanth Road,
  Khanpur,
  Ahmedabad - 380 001
  Gujarat
  Phone Number: 079 - 25601949
  Fax Number: 25601314
  E-mail: bvb.ahd@gmail.com
 • Karnataka
  Bangalore
  Bharatiya Vidya Bhavan
  No. 43, Race Course Road,
  Bangalore - 560 001
  Phone Number: 080-2226 7303/2226 5746/2226 7421
  E-mail: pustakbharati@bhavankarnataka.com / bhavanblrhns50@gmail.com
 • Kerala
  Kochi
  Bharatiya Vidya Bhavan
  T.D. Road, Ernakulam,
  Kochi - 682 011
  Phone Number: 0484-2903500 / 2903551
  E-mail: bharatiyavidyabhavancochin@yahoo.co.in
  Kozhikode
  Bharatiya Vidya Bhavan
  P.V.Sami Road,
  Chalappuram P.O.,
  Kozhikode - 673 002
  Phone Number: 0495-2302942/2302943
  E-mail: bvbcalicut@yahoo.co.in
  Pathanamthitta
  Bharatiya Vidya Bhavan
  Elanthoor, Ring Road,
  Pathanamthitta - 689645
  Phone Number: 0468-2272300 /2323806
  E-mail: bhavanspta@hotmail.com
  Thiruvananthapuram
  Bharatiya Vidya Bhavan
  Bhavan's Towers, Kattu Road,
  Poojappura,
  Thiruvananthapuram - 695012
  Phone Number: 0471-2354600/2354700
  Fax Number: 0471-2354600
  E-mail: bvbtvm@bsnl.in / bvbtvmkendra@gmail.com
  Thrissur
  Bharatiya Vidya Bhavan
  Sarva Dharma Maitri Pratisthan Complex,
  Near Vadakkechira,
  Thrissur-680 020
  Phone Number: 0487 - 2445687 / 2421299
  E-mail: bvbthrissur@gmail.com
 • Maharashtra
  Mumbai
  Bhavan's Book Centre
  Bharatiya Vidya Bhavan
  Kulapati K.M.Munshi Marg,
  Chowpatty,
  Mumbai 400007
  Phone Number: 022 - 23631261 /4462 / 63
  E-mail id: bhavan@bhavans.info
  Bharatiya Vidya Bhavan
  Publication Division,
  505 Sane Guruji Marg,
  Gora Gandhi Compound,
  Tardeo, Mumbai 400034
  Phone Number: 022 - 2353 0916, 2351 4466
  Fax Number: 022-23520388
  E-mail id: pvsankarankutty@bhavans.info
  Nagpur
  Bharatiya Vidya Bhavan
  Lala Lajpatrai Marg,
  Civil Lines,
  Near Museum, Nagpur-440 001
  Phone Number: 0712-2522341
  E-mail id: bvbngp@gmail.com
  Pune
  Bharatiya Vidya Bhavan
  407-408, K.M. Munshi Marg,
  Bharatiya Vidya Bhavan Chowk,
  Shivajinagar,Pune-411 016
  Phone Number: 020-25653413/25657372
  Mobile Number: 9960437003
  E-mail id: bhavan.pune.kendra@gmail.com
 • Tamilnadu
  Chennai
  Bharatiya Vidya Bhavan
  P.B. No. 2946,
  New No. 18, 20 & 22, East Mada Street,
  Mylapore,
  Chennai-600 004
  Phone Number: 044 - 2464 3450, 2464 3420
  E-mail: bhavan@chennaikendra.com
  Coimbatore
  Bharatiya Vidya Bhavan
  582, D.B. Road,
  R.S. Puram,
  Coimbatore- 641 002
  Phone Number: 0422-2542 481/2556 351
  E-mail: kendra@bvbcbe.in
 • Telangana
  Hyderabad
  Bharatiya Vidya Bhavan
  Munshi Sadan, 5-9-1105,
  Bashirbagh, King-Kothi Road,
  Post Box No. 1088,
  Hyderabad - 500 029
  Phone Number: 040-23237825/ 23230755
  E-mail: bvbhyd@rediffmail.com
  Sainikpuri
  Bharatiya Vidya Bhavan
  Sainikpuri,
  Secunderabad - 500 094
  Phone Number: 040 - 2711 3981
  E-mail: bhavansksecretariat@gmail.com
 • West Bengal
  Bharatiya Vidya Bhavan
  Block- FA, Sector III,
  Salt Lake City,
  Kolkata-700 097
  Phone Number: 033 - 23350449/1249/5657
  Fax Number: 033 - 23351250
  E-mail: gvbhavan@gmail.com
  The Marketing Manager
  Bharatiya Vidya Bhavan
  1/1 Meredith Street (60 Bentick St.),
  Kolkata-700 072
  Phone Number: 033 - 22377556
  Mobile: 9874667602